| Rejestracja
MEDICUS”  Sp. z o. o.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „MEDICUS”
Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna
89-650 Czersk, ul. Batorego  4B

Rejestracja telefoniczna tel. stacjonarny 052-39-89-310,


| Rejestracja Internetowa

Nazwisko
Imie
Pesel
Miejsce zamieszkania
Telefon kontaktowy
e-mail
Wizyta w ramach ubezpieczenia
Proponowany termin wizyty
(rrrr-mm-dd)

Nazwa poradni
W przypadku poradni lekarza rodzinnego można wybrać lekarza: