przychodnie w chojnicach

przychodnie w chojnicach

badania pracownika badania pracownika badania pracownika lekarze w chojnicach badania pracownika

MEDICUS Sp. z o. o., NZOZ "MEDICUS" Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna, 89-650 Czersk, ul. Batorego 4B, tel. 052 398 9310, fax 052 398 4470,
NIP 592-19-04-495, Regon 191936331, KRS Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000105153,
Kapitał Zakładowy 65 625,00 PLN został w całości opłacony.